Moduły operacyjne i działanie BEATRIX

Arrow left slider
Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon
Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon
Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon Modules icon
Arrow left slider
KARTOTEKA KONTRAHENTÓW
 • Cała kartoteka zgromadzona w jednym miejscu
 • Kontrahent może mieć przypisanych wiele ról biznesowych
 • Możliwość przypisania kanałów i/lub grup kanałów do kontrahenta
 • Możliwość fakturowania poszczególnych kanałów i/lub pakietów
Umowy – zarządzanie kontraktami
 • Rozróżnianie kraju /klienta i kraju serwisu/udostępnienia subskrypcji
 • Wiele modeli rozliczeniowych i dowolne ich wykorzystanie w ramach jednej umowy
 • Automatyczna walidacja wprowadzanych parametrów i wielostopniowa akceptacja zmian
 • Dodawanie załączników do umów w dowolnym formacie
 • Dostęp wg uprawnień przydzielonych operatorowi
 • Możliwość rejestracji upustów
Subskrypcje - raportowanie
 • Ręczne i automatyczne wprowadzanie danych z raportów subskrybenckich
 • Możliwość przekazania rejestracji subskrybentów do odbiorcy usługi
 • Generowanie spersonalizowanych szablonów XLS do własnoręcznego raportowania subskrybentów przez biura lokalne i/lub klientów(np. telewizje kablowe)
 • Monitorowanie znacznych odchyleń w ilości raportowanych abonentów
 • Automatyczna i konfigurowalna kontrola wprowadzanych wartości abonentów
Należności i fakturowanie
 • Masowe i pojedyncze generowanie należności
 • Wielostopniowa kontrola: generowanie, weryfikacja, akceptacja
 • Grupowanie wielu serwisów na jednej fakturze
 • Wielojęzyczność drukowanych dokumentów
 • Dostosowanie do lokalnych wymagań podatkowych i raportowych
 • Rejestracja wydrukowanych dokumentów
 • Monitoring ciągłości fakturowania
 • Obsługa waluty umowy bilingowej, funkcjonalnej wraz z tabelą wymiany walut
 • Automatyczne generowanie korekt za minione już zafakturowane okresy
Kontrola płatności
 • Wieloetapowe, konfigurowalne cykle generowania dokumentów
 • Możliwość zaprogramowania etapów windykacji na poziomie terytorialnym, właściciela kanału oraz dla każdego z kontrahentów osobno
 • Wielojęzyczny wydruk dokumentów windykacyjnych
 • Czasowe zawieszanie procesów windykacyjnych
 • Rejestracja wydrukowanych dokumentów
 • Możliwość rozsyłania not bezpośrednio do kontrahenta
Raportowanie
 • Natychmiastowy dostęp do aktualnych i historycznych danych
 • Dane dostępne w formie pozwalającej na szybkie i wygodne ich analizowanie i przetwarzanie
 • Wielopoziomowe filtrowanie danych generowanych z Systemu – pozwala na uzyskanie pożądanych informacji
 • Zasady dostępu do raportów i danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami
 • Eksport danych do Excela
 • Specjalny moduł dla złożonych analiz raportowych i raportów integrujących dane również z innych systemów

Jak działa BEATRIX

Beatrix graf - system Beatrix graf - system
Beatrix graf - system Beatrix graf - system