Wdrożenie systemu

1
Prezentacja oprogramowania – DEMO i weryfikacja potrzeb Klienta
2
Przygotowanie oferty i uzgodnienie warunków uruchomienia systemu
3
Konfiguracja systemu i test
arrow
A
Słownik (Klient)
arrow
B
Wzorce dokumentów faktury (InfoSEB)
arrow
C
Wprowadzanie umów (Klient)
4
Wdrożenie modyfikacji w oprogramowaniu
arrow
A
Konta i dostępy
arrow
B
Baza danych i aplikacja
arrow
C
Test
5
Przygotowamie usługi SaaS
6
Start usługi
7
Stabilizacja 1-2 miesiące (okres nauki, w którym służymy natychmiastową pomocą)
8
Normalne korzystanie z usługi
Wsparcie techniczne
ZAKRES
Druga linia
  • poprawa danych
  • obsługa incydentów
  • konfiguracje
  • pomoc procesowa i systemowa
Trzecia linia
  • poprawa błędów w oprogramowaniu
  • konsultacje procesowe/wykonalności
REAKCJA
Standardowy
w przypadku modelu SaaS 2 i 3 linia wsparcia na poziomie Standard jest w ramach usługi
Rozszerzony
dedykowany dla wymaganej wysokiej dostępności systemów, może być zakupiomy niezależnie dla 2 i/lub 3 linii wsparcia, charakteryzuje się krótszymi czasami reakcji, obsługi incydentów i poprawy błędów
Wysoki
dedykowany dla środowiska biznesowego, wymagającego prawie natychmiastowych działań ze strony dostawcy usługi, może być zakupiony niezależnie dla 2 i/lub 3 linii wsparcia