Moduły operacyjne Beatrix

arrow left
Moduły Moduły Moduły Moduły Moduły Moduły
arrow right
KARTOTEKA KONTRAHENTÓW
Umowy – zarządzanie kontraktami
Subskrypcje - raportowanie
Należności i fakturowanie
Kontrola płatności
Raportowanie
Cała kartoteka zgromadzona w jednym miejscu
Kontrahent może mieć przypisanych wiele ról biznesowych
Możliwość przypisania kanałów i/lub grup kanałów do kontrahenta
Możliwość fakturowania poszczególnych kanałów lub\i pakietów
Rozróżnianie kraju /klienta i kraju serwisu/udostępnienia subskrypcji
Wiele modeli rozliczeniowych i dowolne ich wykorzystaniew ramach jednej umowy
Automatyczna walidacja wprowadzanych parametrów i wielostopniowa akceptacja zmian
Dodawanie załączników do umów w dowolnym formacie
Dostęp wg uprawnień przydzielonych operatorowi
Możliwość rejestracji upustów
Ręczne i automatyczne wprowadzanie danych z raportów subskrybenckich
Możliwość przekazania rejestracji subskrybentów do odbiorcy usługi
Generowanie spersonalizowanych szablonów XLS do własnoręcznego raportowania subskrybentów przez biura lokalne i/lub klientów(np. telewizje kablowe)
Monitorowanie znacznych odchyleń w ilości raportowanych abonentów
Automatyczna i konfigurowalna kontrola wprowadzanych wartości abonentów
Masowe i pojedyncze generowanie należności
Wielostopniowa kontrola: generowanie, weryfikacja, akceptacja
Grupowanie wielu serwisów na jednej fakturze
Wielojęzyczność drukowanych dokumentów
Dostosowanie do lokalnych wymagań podatkowych i raportowych
Rejestracja wydrukowanych dokumentów
Monitoring ciągłości fakturowania
Obsługa waluty umowy bilingowej, funkcjonalnej wraz z tabelą wymiany walut
Automatyczne generowanie korekt za minione już zafakturowane okresy
Wieloetapowe, konfigurowalne cykle generowania dokumentów
Możliwość zaprogramowania etapów windykacji na poziomie terytorialnym, właściciela kanału oraz dla każdego z kontrahentów osobno
Wielojęzyczny wydruk dokumentów windykacyjnych
Czasowe zawieszanie procesów windykacyjnych
Rejestracja wydrukowanych dokumentów
Możliwość rozsyłania not bezpośrednio do kontrahenta
Natychmiastowy dostęp do aktualnych i historycznych danych
Dane dostępne w formie pozwalającej na szybkie i wygodne ich analizowanie i przetwarzanie
Wielopoziomowe filtrowanie danych generowanych z Systemu – pozwala na uzyskanie pożądanych informacji
Zasady dostępu do raportów i danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami
Eksport danych do Excela
Specjalny moduł dla złożonych analiz raportowych i raportów integrujących dane również z innych systemów